Jesteś tutaj:   Start / Edukacja / Publikacje / Dla dyrektorów szkół / Część II. Infrastruktura informatyczna


 

Część II. Infrastruktura informatyczna

19.09.2011

W pierwszym artykule tego cyklu, na tle dotychczasowych doświadczeń z wprowadzania komputerów, a ogólnie – technologii do szkół, przedstawiono aktualne trendy w rozwoju edukacji szkolnej w środowisku nowych technologii. Uwzględniono przy tym sylwetkę i oczekiwania wobec szkoły współczesnych uczniów, powinności szkoły wobec społeczeństwa oraz przystosowanie najnowszej technologii do roli technologii kształcenia. Przytoczono również wyłaniające się scenariusze rozwoju szkoły i systemów edukacji i przedstawiono model, opisujący zarówno rozwój technologii, jak i rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli. W tej części przedstawiamy scenariusz ewolucyjnych zmian w dzisiejszej szkole, w którym uwzględniono uwarunkowania i kierunki rozwoju technologii, jak i rzeczywistą sytuację w polskich szkołach w zakresie wyposażenia i dostępu do najnowszej technologii.

Czytaj II. Infrastruktura informatyczna

Ten artykuł ukazał się w nieco zmienionej postaci w czasopiśmie Magazyn Dyrektora Szkoły. Sedno, 3/2011.