Jesteś tutaj:   Start / Edukacja / Publikacje / Dla dyrektorów szkół / Część III. Internet a edukacja


 

Część III. Internet a edukacja

19.09.2011

Tytuł tej części jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w rozważaniach dotyczących technologii w edukacji i mógłby być tytułem całej tej serii artykułów, gdyż wpływ technologii na edukację w ostatnich latach jest faktycznie zasługą zjawiska określanego mianem Internet. Chociaż dla szkoły ważne są wszystkie trzy składowe Internetu: połączenia (czyli dostęp), zasoby oraz społeczności użytkowników, największe znaczenie dla kształcenia i rozwoju uczniów ma ta trzecia składowa – dzisiejsza młodzież na stałe „przyłączona” do sieci, w szkole i poza nią, mająca możliwości uczenia się cały czas. Jakie korzyści edukacyjne może to przynieść, a z drugiej strony – jak chronić uczniów przed niewłaściwym korzystaniem z sieci i zagrożeniami. Wskazujemy tutaj na rolę sieci w rozwoju edukacji szkolnej jako medium, umożliwiającego tworzenie środowiska kształcenia, w którym integrują się miejsca (w szkole i poza nią) oraz drogi rozwoju i kształcenia uczniów. Rozważania są uzupełnieniem opisu technologii mobilnej i e-szkoły z Części II.

Czytaj III. Internet a edukacja

Ten artykuł ukazał się w nieco zmienionej postaci w czasopiśmie Magazyn Dyrektora Szkoły. Sedno, 4/2011.