Jesteś tutaj:   Start / Edukacja / Publikacje / Dla dyrektorów szkół / Część V. Przygotowanie nauczycieli


 

Część V. Przygotowanie nauczycieli

19.09.2011

Truizmem jest stwierdzenie, że „szkoła nauczycielem stoi”. Z drugiej strony, o nowej technologii mówi się, że powinna znaleźć się w rękach każdego nauczyciela, chociażby dlatego, by stał się on … partnerem ucznia, bo każdy uczeń jest za pan brat z technologią. Nauczyciele, szkoły, a także uczniowie mają dylemat – w jakim stopniu technologia powinna stać się technologią edukacyjną, bo nie ma już wątpliwości, że powinna być partnerem w edukacji. Z tym pytaniem są związane kwestie doskonalenia nauczycieli – ustawicznego, bo technologia zmienia się ustawicznie – oraz zakresu i poziomu ich przygotowania.

Opracowano nowe standardy przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, które określają kompetencje i umiejętności nauczycieli oraz kierunki ich zawodowego rozwoju w zakresie globalnej technologii cyfrowej i jej wykorzystania w kształtowaniu osiągnięć i postaw uczniów. Standardy mogą być wykorzystane do opracowania programów kształcenia nauczycieli w uczelniach wyższych oraz programów doskonalenia nauczycieli pracujących zawodowo. Mogą również stanowić bazę dla opracowania certyfikatów, potwierdzających posiadanie przez nauczycieli dydaktycznych umiejętności komputerowych. Prace w tych kierunkach są prowadzone przez zespół powołany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Czytaj V. Przygotowanie nauczycieli

Ten artykuł ukazał się w nieco zmienionej postaci w czasopiśmie Magazyn Dyrektora Szkoły. Sedno, 6/2011.