Jesteś tutaj:   Start / Edukacja / Publikacje / Dla dyrektorów szkół / Część VII. Internet jako medium edukacyjne


 

Część VII. Internet jako medium edukacyjne

21.11.2011

Dzisiaj niemal każde urządzenie elektroniczne, które pojawia się w rękach uczniów, może łatwo łączyć się z Internetem. Uczeń jest więc cały czas połączony z siecią, również w szkole. Ma to wpływ na jego zachowanie – zauważają to nauczyciele – jak i na jego aktywność w czasie zajęć. Brak akceptacji współczesnej sylwetki ucznia przez szkołę nie pobudza motywacji i zaangażowania uczniów, prowadzi często do ich negatywnych postaw i w konsekwencji – do obniżenia edukacyjnej i społecznej roli szkoły. W jaki sposób szkoła powinna odpowiadać na zmieniające się warunki, w jakich żyje i funkcjonuje uczeń? W jaki sposób przyczynić się do edukacyjnego wykorzystania Internetu przez uczniów, zwłaszcza poza szkołą? Ten artykuł jest rozwinięciem i uzupełnieniem wcześniejszego artykułu autora na temat Internetu w edukacji.

Czytaj VII. Internet jako medium edukacyjne

Ten artykuł ukazał się w nieco zmienionej postaci w czasopiśmie Magazyn Dyrektora Szkoły. Sedno, 11/2011.