Emulator RAM
Edytor języka RAM
Translator
Kod RAM
Język RAM
Scenariusze użycia aplikacji
Typy plików
Na skróty
Do pobrania

Co to jest Maszyna RAM?

Maszyna RAM to uproszczony model komputera, który można wykorzystać jako narzędzie dydaktyczne ukazujące sposób wykonywania programu przez komputer. Maszyna RAM może być również wykorzystana jako model obliczeń komputerowych, podobnie jak Maszyna Turinga.

Klasyczna Maszyna RAM rozpoznaje zestaw instrukcji, nazywany kodem RAM, podobny do asemblera współczesnych procesorów, co daje możliwość jej programowania tak, jakby programowało się prawdziwy komputer, ale w prostszy sposób, ukazujący istotę niskopoziomowego programowania.

Budowa Maszyny RAM
Działanie Maszyny RAM

Zob. także:
http://en.wikipedia.org/wiki/Random_access_machine