Jesteś tutaj:   Start / Materiały / Książki i podręczniki / Książki


 

Książki

Informacje o książkach, których autorem, współautorem lub redaktorem jest Maciej M. Sysło

Książka "Algorytmy"

15.03.2010

Książka traktuje o sposobach powstawania algorytmów: od ścisłego opisania problemu, poprzez analizę różnych aspektów rozwiązywania, po realizację w wybranej reprezentacji. Wśród problemów są m.in. zadania matematyczne, informatyczne oraz problemy wykraczające poza zakres nauczania w szkole. Algorytmy są przedstawiane w różnych postaciach. Rozważania są ilustrowane przykładami i prostymi ćwiczeniami. Zamieszczono również zadania i problemy, w tym również z egzaminów maturalnych, do przećwiczenia i sprawdzenia umiejętności algorytmicznego myślenia. Książce towarzyszy oprogramowanie w programie ELI i w języku Pascal. Książką jest przeznaczona dla uczniów szkół pondgimnazjalnych, studentów oraz wszystkich Czytelników, których interesuje poznawanie sposobów budowania algorytmów i korzystania z nich w rozwiązywaniu problemów.

Książka "Piramidy, szyszki i ..."

15.03.2010

książka jest wyborem rzeczywistych sytuacji problemowych, na przykładzie których zilustrowano różne sposoby otrzymywania ich rozwiązań w postaci algorytmicznej, takich jak: gotowanie i budowanie piramid, dobieranie się w trwałe pary oraz wydawanie reszty, budowa obiektów doskonałych i automatów do kawy. Książka jest adresowana do tych, którzy są zainteresowani poznawaniem sposobów tworzenia algorytmów jako rozwiązań rzeczywistych sytuacji.

Książka "Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej ..."

28.03.2010

Książka stanowi pomost między matematycznym opisem metod obliczeniowych a jej komputerową impelementacją dla wybranych zagadnień optymalizacji dyskretnej, takich jak programowanie liniowe całkowitoliczbowe, problemy pokrycia i teoriografowe, analiza sieci, szeregowanie zadań. Może służyc studentom jako wykład zagadnień związanych z optymalizacją dyskretną. Omówiono w niej m.in. struktury danych, optymalizację, projektowanie i analizę algorytmów, złożoność obliczeniową. Podręcznikowi towarzyszy 28 programów realizujących najbardziej popularne algorytmy z każdej z omawianych dziedzin. Książka może być uzyteczna zarówno dla pracowników uczelni i instytutów badawczych, jak i praktyków rozwiązujących numerycznie problemy zastosowań w przemyśle.

Książka " Informatyka i Technologia informacyjna w szkole"

22.07.2012

Jest to zbiór artykułów autora, które ukazały się w materiałach konferencji "Informatyka w Szkole" na przestrzeni kilkunastu lat przed 2004 rokiem.

Książka "e-nauczyciel. standardy, certyfikaty, sylabusy"

22.10.2012

Książka zawiera pełne materiały i dokumentację związane z uzyskaniem certyfikatu e-nauczyciel.