Artykuły i prezentacje

Rozważania ogólne na temat historii informatyki, komputerów i technologii

J. Madey, M. M.Sysło, Historia informatyki w Polsce do 1975 roku. Artykuł jest zwartym opisem historii komputerów i informatyki w Polsce do 1975 roku. Autorzy skupili uwagę na dwóch ośrodkach, w Warszawie i we Wrocławiu, z którymi są związani zawodowo. Artykuł ukazał się w czasopiśmie Informatyka, numery 9 i 10 z 2000 roku.

M. M. Sysło, Przeszłość i przyszłość informatyki. Krótki artykuł na temat historii maszyn do liczenia i do pisania. Jednym z wątków tego artykułu jest, co w dzisiejszej informatyce pozostało z jej historycznych wynalazków. Artykuł ukazał się w tomie materiałów, wydanym z okazji 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (Marzec 2009).

M. M. Sysło, Historia rachowania – ludzie, idee, maszyny. Historia mechanicznych kalkulatorów; rozdział z książki M. M. Sysło (red. naukowy), Homo Informaticus, WWSI, Warszawa 2012, str. 275-316. Praca jest poświęcona najważniejszym osiągnięciom w dziedzinie kalkulatorów mechanicznych i kilku ważnym ideom z okresu ich świetności, które można dzisiaj odnaleźć, w nieco przetworzonej postaci, wśród najważniejszych mechanizmów napędzających rozwój współczesnej technologii i informatyki. Opisano także algorytmy sumowania za pomocą pałeczek Napiera i maszyny Schickarda, odejmowania za pomocą sumatorów oraz mnożenia za pomocą „kręciołków”.

Historia komputerów w edukacji

M. M. Sysło, Komputery w edukacji. Wyjątki z historii, Fragmenty tego artykułu zostały opublikowane w czasopiśmie Enter4,5/1994 jako głos w dyskusji na temat edukacji informatycznej w Polsce. Zamieszczone tutaj fakty odnoszą się więc do historii przed 1994 rokiem.

M. M. Sysło, Jak moglibyśmy się uczyć, Ten artykuł został przygotowany na jubileusz dwudziestolecia Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) w Warszawie,Wrzesień 2011.

M. M. Sysło, First 25 years of computers in education in Poland: 1965-1990. Ten artykuł ukaże się w zbiorze prac Reflections on the History of Computers in Education: Early Use of Computers and Teaching about Computing in Schools, A. Tatnall, B. Davey (eds.), Springer-Verlag, 2014. Przedstawiono w nim historię pierwszych 25 lat zajęć informatycznych i korzystania z komputerów w szkołach w Polsce. Obszerna wersja tego artykułu po polsku jest w przygotowaniu.

PREZENTACJE

W prezentacji Między przeszłością a przyszłością komputerów i informatyki opisano krótko wybrane mechaniczne urządzenia do obliczeń i sposoby posługiwania się nimi oraz omówiono to, co pozostało w informatyce po nadejściu ery kalkulatorów elektronicznych. Następnie zwrócono uwagę na rozwój komputerów w erze elektroniki. Prezentacja jest na elementarnym poziomie, może być wykorzystana na zajęciach z informatyki lub matematyki w gimnazjum.