Kontakt

Sposoby kontaktowania się z właścicielem portalu.

Właściciel portalu: Prof. Maciej M. Sysło
Podstawowy kontakt: syslo@ii.uni.wroc.pl

Uwagi, komentarze, które dotyczą innych kwestii niż te, którym są poświęcone wydzielone działy tego portalu, a które mają być widoczne dla innych osób, można zamieścić poniżej jako komentarz.

Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/