Historia informatyki

Poniżej są prezentowane kopie plansz z historii maszyn do liczenia, maszyn do pisania, komputerów i informatyki. Informacje na poszczególnych planszach są powiązane tematycznie, a kolejność plansz odpowiada chronologii wydarzeń. Plik Krótki opis plansz historycznych zawiera ich krótki opis, a bardziej szczegółowy opis osób i obiektów znajdujących się na poszczególnych planszach jest zamieszczony w książeczce towarzyszącej planszom (zostanie tutaj dołączona)..

Prezentowane plansze były produkowane (po obu stronach plakatu w formacie A0) i sprzedawane przez WSiP. Po jakimś czasie okazały się mało dochodowym przedsięwzięciem, zawieszono więc ich dalszą produkcję i prawa autorskie wróciły do autora (M. M. Sysło). Osoby lub instytucje zainteresowane wykorzystaniem plansz w celach niekomercyjnych (np. edukacyjnych) lub komercyjnych (jako plansze, motywy kalendarzy itd.) są proszone o kontakt z autorem.