Książka „Piramidy, szyszki i …”

Książka jest wyborem rzeczywistych sytuacji problemowych, na przykładzie których zilustrowano różne sposoby otrzymywania ich rozwiązań w postaci algorytmicznej. Autor poddaje pod uwagę: czy przepisy kulinarne są algorytmami i jak budowano piramidy, w jaki sposób dobierać się w trwałe pary oraz wydawać resztę w postaci najmniejszej liczby monet. Zastanawia się również, skąd bierze się taka powszechność występowania liczby Fibonacciego w przyrodzie i jak powinny być zbudowane automaty do kawy, byśmy nie czekali na nią zbyt długo.

Książka jest adresowana do tych, którzy są zainteresowani poznawaniem sposobów tworzenia algorytmów jako rozwiązań rzeczywistych sytuacji. Mogą z niej korzystać również Ci, którzy ponadto chcą otrzymać to rozwiązanie w postaci umożliwiającej posłużenie się komputerem w rozwiązywaniu problemów.

Całym otaczającym nas światem rządzą ścisłe reguły, choć nie zawsze wydaje się to takie oczywiste, a dostrzeżenie istniejących prawidłowości wymaga analitycznego spojrzenia i pewnego doświadczenia. Jeszcze większego doświadczenia i głębszej wiedzy wymaga definiowanie tych zasad i zapisywanie ich w postaci prostych ciągów operacji określanych mianem algorytmów. Wbrew pozorom nie jest to jednak umiejętność nie do zdobycia, a znajdowanie rozwiązań problemów spotykanych w codziennym życiu jest zajęciem niezwykle rozwijającym intelektualnie i… może okazać się świetną zabawą!

Łatwo się o tym przekonać, czytając książkę Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne. Prezentuje ona rzeczywiste problemy oraz sposoby ich analizowania dla wypracowania odpowiednich algorytmów, za pomocą których problemy te mogą zostać skutecznie rozwiązane, a także implementacje tych rozwiązań z wykorzystaniem komputerów.

https://helion.pl/ksiazki/piramidy-szyszki-i-inne-konstrukcje-algorytmiczne-maciej-syslo,pirami.htm#format/d