Kursy

Najbogatsze zestawy łamigłówek i zadań zawierają 20-godzinne kursy na stronie https://studio.code.org/courses, przeznaczone dla uczniów w różnych grupach wiekowych. Początkowe lekcje z Kursu 1 są przeznaczone dla uczniów, którzy jeszcze nie potrafią czytać. Kursy zawierają zadania dla różnych zagadnień informatycznych, dostosowane do wieku uczniów. Aby śledzić postępy w kursach swoje i swoich uczniów, najpierw zarejestruj siebie, a następnie – po zalogowaniu się – zarejestruj uczniów. Młodsi uczniowie mogą posługiwać się loginami obrazkowymi.

Panel rejestracji otwiera się po kliknięciu na przycisku Zaloguj się u góry strony https://studio.code.org/courses. Aby zarejestrować uczniów, zaloguj się na swoje konto i utwórz klasę ze swoich uczniów w dziale Sekcje. 

Polecamy w Kursach bardzo ciekawe i rzadko stosowane na zajęciach informatycznych Aktywności unplugged, czyli aktywności uczniów bez komputera. Mają one na celu wykształcenie zrozumienia pewnych pojęć, zanim będą one wykorzystywane w programach.


Tłumaczenie i koordynowanie inicjatywy GK w Polsce: 
Maciej M.Sysło, WWSI, Warszawa