Standardy przygotowania nauczycieli

W pierwszej wersji, standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej zostały opracowane w latach 1998-2003. Był to dokument „Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki”, przyjęty przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy ministrze edukacji narodowej w 2003 roku: Standardy_All_2003

W 2010 roku, PTI podjęło się opieki nad opracowaniem nowych standardów przygotowania nauczycieli. W pliku do pobrania znajduje się ver. 3 standardów przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej Standardy_All_2011.

W dalszej kolejności zostaną opracowane standardy przygotowania nauczycieli informatyki oraz szkolnych koordynatorów technologii informacyjnej (administratorów).

Na podstawie standardów, PTI przygotowało nowy certyfikat dla nauczycieli, w miejsce ogólnego certyfikatu ECDL – jest to pedagogiczny certyfikat umiejętności komputerowych.

Główni architekci certyfikatu oferowanego przez PTI (autor i Anna Beata Kwiatkowska), założenia, które legły u podstaw certyfikatu oferowanego przez PTI, przedstawili jako niezależną procedurę ewaluacji pracy nauczycieli i wspomagania ich rozwoju – opisano to krótko w Ewaluacja i rozwój nauczycieli

Nowe standardy i związany z nimi system certyfikowania umiejętności nauczycieli w zakresie technologii jest oparty na założeniu, że miejscem weryfikacji umiejętności nauczyciela jest klasa z uczniami, a więc główne miejsce pracy nauczyciela. Spełnienie tego założenia ma zapewnić, że przygotowanie nauczycieli w zakresie technologii będzie rzeczywiście przekładać się na praktykę szkolną.