Jesteś tutaj:   Start / Materiały / Oprogramowanie


 

Oprogramowanie

Zamieszczone są tutaj programy edukacyjne, przy tworzeniu których uczestniczył autor. Programy te mogą być pobrane i wykorzystywane do celów edukacyjnych, nie należy ich jednak udostępniać w innych miejscach sieci.

Autor brał udział przy powstawaniu wielu programów edukacyjnych. W ich rozwoju można dopatrzyć się zbieżności z panującymi aktualnie tendencjami w rozwoju oprogramowania edukacyjnego, a zwłaszcza roli osoby uczącej się jako użytkownika tego oprogramowania. Swoją rolę odegrał także rozwój technologii, który miał duży wpływ na zwiększanie możliwości programów i doskonalenie przyjazności interfejsu użytkownika. Krótka charakterystyka poszczególnych programów znajduje się przy ich opisie.

Pakiet EI

20.07.2011

Pakiet 10 programów, które koncepcją w nich zawartą wyprzedzały swoje czasy.

Maszyna sortująca

20.07.2011

Prosty program do demonstracji przeszukiwania liniowego i sortowania metodą przez wybór.

Sortowanie

20.07.2011

Program, w którym w sposób poglądowy jest demonstrowane działanie popularnych algorytmów sortowania.

Komputer - Maszyna RAM

20.07.2011

Ten program stanowi model komputera, który można użyć do pisania i uruchamiania własnych programów.

Całkowanie

07.09.2011

Program służy do wizualizacji działania kwadratur, czyli przybliżonych metod obliczania wartości całek oznaczonych.

Zera funkcji

07.09.2011

Program, w którym dla wybranego wielomianu o kilku zerach są ilustrowane trzy przybliżone metody wyznaczania zer funkcji.

Szyfr RSA

08.09.2011

Program ilustruje szyfrowanie i deszyfrowanie metodą RSA.

Algorytmy grafowe

08.09.2011

Program edukacyjny służący do wizualizacji działania wybranych algorytmów na grafach.