Miesiąc: maj 2020

Zasoby do zajęć informatycznych

Otwarte Zasoby Edukacyjne Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (WWSI). Tworzone od roku 2007, to bogaty zbiór kursów i materiałów dydaktycznych związanych w dużym stopniu z informatyką, autorstwa wykładowców polskich uczelni oraz nauczycieli. Dzisiaj mogą być niezmiernie przydatne w nauce i pracy na odległość. Zasoby platformy IT-Szkoła, w większości zostały opracowane w…

Konkurs na najładniejsze płatki śniegu, spirale, fraktale

Proponujemy zorganizowanie w klasie, a docelowo – w szkole, konkursu na najładniejszy i najciekawszy płatek śniegu, spiralę lub fraktal, utworzone w programach w języku Scratch lub Python. Odpowiedni program, obok zgłoszonego do konkursu obiektu, powinien być częścią nadesłanego na konkurs zgłoszenia. Ponownie załączam plik, w którym opisuję zajęcia poświęcone tworzeniu…