Projekt „Komputer dla ucznia” – 2008

Na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów (KPRM) jesienią 2008 roku wykonałem ekspertyzę dotyczącą projektu Premiera „Komputer dla ucznia”, w ramach którego gimnazjaliści mieli otrzymać laptopy. Poniżej zamieszczam opracowane przeze mnie dokumenty, których los w KPRM jest mi nieznany. W ramach tego projektu przeszkolono ok. 16 tys. nauczycieli, natomiast nie doszło do żadnych zakupów laptopów dla uczniów i dla nauczycieli lub innego sprzętu dla szkół.

Zapewne światowy kryzys finansowy w latach 2009-2010 spowodował zaniechanie dalszych działań w tym projekcie.

Poniżej zamieszczam opracowane przeze mnie dokumenty – ekspertyza ma nazwę Program 1:1, która odnosi się do idei „każde dziecko ma swój komputer”. Mogą być one przydatne przy planowaniu i programowaniu innych tego typu projektów, np. „Laptopy dla uczniów” (2011).

Program 1:1, zasadniczy dokument – Program 1:1

Program 1:1, Załącznik 1: Streszczenie dokumentu „Kierunki” (MEN) – Załącznik 1

Program 1:1, Załącznik 2: Tanie laptopy dla edukacji – Załącznik 2

Program 1:1, Załącznik 3: Wdrożenie Programu 1:1 w szkole – Załącznik 3

Program 1:1, Aneks – Aneks