fraktale

Konkurs na najładniejsze płatki śniegu, spirale, fraktale

Proponujemy zorganizowanie w klasie, a docelowo – w szkole, konkursu na najładniejszy i najciekawszy płatek śniegu, spiralę lub fraktal, utworzone w programach w języku Scratch lub Python. Odpowiedni program, obok zgłoszonego do konkursu obiektu, powinien być częścią nadesłanego na konkurs zgłoszenia. Ponownie załączam plik, w którym opisuję zajęcia poświęcone tworzeniu…