Podręcznik „Nauka z komputerem”

Informacje o książce

Autorzy: Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt-Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M Sysło
Tytuł:Nauka z komputerem. Książka dla ucznia gimnazjum
Wydawca: WSiP, Warszawa 2001.

Książka jest kontynuacją i uzupełnieniem podręcznika do informatyki dla ucznia gimnazjum. Uczeń ma możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie zajęć z informatyki na zajęciach z 10 innych przedmiotów gimnazjalnych. Przykłady posłużenia się komputerem i technologią zostały dobrane na podstawie zapisów podstawy programowej i odnoszą się do zagadnień poruszanych w podręcznikach do poszczególnych przedmiotów. W tym celu autorzy przestudiowali podstawy wszystkich 10 przedmiotów oraz od kilku do kilkunastu podręczników do każdego z przedmiotów (ich lista jest podana na końcu książki.

Książka wchodziła w skład cyklu Spotkania i nauka z komputerem. Spotkania z komputerem to wydzielone zajęcia informatyczne, a Nauka z komputerem – to posłużenie się wiedzą i umiejętnościami wyniesionymi ze spotkań z komputerem w nauce innych przedmiotów.