Historia

Ten dział jest poświęcony głównie historii informatyki oraz historii maszyn do liczenia oraz maszyn do pisania. Krótki przegląd historii komputerów i informatyki jest przedstawiony w postaci plansz historycznych, zatytułowanych Historia rachowania – ludzie, idee,maszyn.

W kolejnym dziale (Artykuły i prezentacje) są zamieszczane artykuły autora poświęcone różnym aspektom historii informatyki i dziedzin pokrewnych, w tym historii komputerów w edukacji, oraz historii maszyn do liczenia, maszyn do pisania i komputerów.

W działach Maszyny do liczenia i Maszyny do pisania są sukcesywnie zamieszczane opisy i ilustracje maszyn do liczenia i maszyn do pisania, pochodzących z kolekcji autora. W albumie można obejrzeć niektóre z maszyn pokazanych na wystawie, która miała miejsce na Wydziel Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu w lipcu 2008 roku.