Nowe technologie w edukacji

Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy ministrze edukacji narodowej opracowała i przyjęła dokument „Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjny. Nowe technologie w edukacji.” Jestem głównym autorem tego dokumentu. Pierwsza jego wersja została ukończona jesienią 2008 roku. Przez blisko dwa lata ten dokument był modyfikowany przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej, która uwzględniała uwagi i sugestie płynące od różnych osób w MEN i z różnych komórek organizacyjnych MEN. Ostatecznie w maju 2010 roku ten dokument został przyjęty przez Panią Minister Krystynę Szumilas jako dokument ekspercki.

Dokument składa się z dwóch części: dokumentu zasadniczego i dodatków, w których umieszczono m.in. analizę SWOT i obszerny przegląd dokumentów krajowych i unijnych poświęconych korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji, nie tylko szkolnej.