Oprogramowanie

Zamieszczone są tutaj programy edukacyjne, przy tworzeniu których uczestniczył autor. Programy te mogą być pobrane i wykorzystywane do celów edukacyjnych, nie należy ich jednak udostępniać w innych miejscach sieci.

Autor brał udział przy powstawaniu wielu programów edukacyjnych. W ich rozwoju można dopatrzyć się zbieżności z panującymi aktualnie tendencjami w rozwoju oprogramowania edukacyjnego, a zwłaszcza roli osoby uczącej się jako użytkownika tego oprogramowania. Swoją rolę odegrał także rozwój technologii, który miał duży wpływ na zwiększanie możliwości programów i doskonalenie przyjazności interfejsu użytkownika. Krótka charakterystyka poszczególnych programów znajduje się przy ich opisie.

Pakiet EI

Przy współpracy kilku uczelni i blisko 50 projektantów i programistów, stworzono pakiet programów, które miały służyć jako wsparcie przedmiotu Elementy informatyki, stąd też nazwa pakietu Pakiet EI. Opracowaniem graficznym pakietu i jego produkcją zajęła się firma OFEK z Poznania. Pakiet został wykonany na zlecenie MEN i rozesłany do blisko 1500 szkół. Prace na pakietem prowadzono w latach 1990-1993. Pakiet został wykonany w środowisku SO DOS, środowisko MS Windows dopiero stawiało bowiem pierwsze kroki. Z tego względu programy z tego pakietu jest trudno dzisiaj uruchomić na zwykłym komputerze osobistym. Poniżej zamieszczamy okrojoną wersję jednego z programów z Pakietu EI, która daje się jeszcze uruchomić na starczym komputerach. Wiele pomysłów zrealizowanych w programach Pakietu EI zostało zrealizowanych później w programach pracujących w środowisku Windows, patrz na przykład programy: sortowanie, model komputera. Zespół autorów pakietu został wyróżniony Zespołową Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 1995 roku.

Maszyna sortująca

Jest to prosta wersja programu służącego do sortowania (porządkowania), ale zawarto w niej wiele elementów, które służą lepszemu zapoznaniu się z prezentowanymi algorytmami w sposób interakcyjny. Autorem programu jest Marek Waszniewski. Program został wykonany jako projekt licencjacki w 2006 roku.

Sortowanie

W programie Sortowanie jest demonstrowane działanie popularnych algorytmów sortowania (porządkowania) ciągu liczb. Liczbom odpowiadają „sopelki”, które dodatkowo są pokolorowane odpowiednio do swojej długości. Program jest aplikacją sieciową. Wymagana jest obecność maszyny Java. Autorem programu jest Daniel Gontarek. Program został wykonany jako praca magisterska.

Komputer – Maszyna RAM

Program Komputer stanowi model komputera, którego używamy na co dzień. Jest to komputer w architekturze von Neumanna, opisanej w sławnym drafcie (szkicu) z 1946 roku. Ten program można użyć do pisania i uruchamiania własnych programów w asemblerze i w prostym języku programowania. Formalnie, w programie Komputer zrealizowano maszynę RAM, wyposażoną w prosty asembler i język programowania RAM. Autorem programu jest Marek Wszniewski. Program został wykonany jako praca magisterska. Idea programu bazuje na pomysłach zawartych w programie o tej samej nazwie, wykonanym w ramach Pakietu EI przez Przemysławę Kanarek i Krzysztofa Lorysia z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Całkowanie

Program Całkowanie jest aplikacją, w której jest ilustrowane działanie prostych algorytmów numerycznego całkowania, czyli przybliżonego obliczania wartości całki oznaczonej. Wielkość pola odpowiadającego całce oznaczonej jest obliczana metodą prostokątów, trapezów i metodą Simpsona. Dokładność obliczeń może być zwiększona przez zwiększenie liczby podprzedziałów w przedziale całkowania, są to tak zwane kwadratury złożone. Metody całkowania są ilustrowane na kilku funkcjach, które można wybrać w programie. Autorką programu jest Anna Bazan. Program został wykonany jako projekt licencjacki w 2003 roku.

Zera funkcji

W tym programie jest ilustrowane działanie trzech algorytmów służących do wyznaczania przybliżonych wartości zer funkcji. Jako funkcję wybrano wielomian o kilku zerach. Ilustrowane są metody: połowienia, siecznych i metoda Newtona. Autorem programu jest Wojciech Tutaj. Program został wykonany jako projekt licencjacki w 2003 roku.

Szyfr RSA

W programie jest ilustrowana metoda szyfrowania RSA. Można wybrać liczby służące do utworzenia klucza prywatnego i klucza publicznego. Szyfrowana może być dowolna wiadomość tekstowa. Ilustrowany jest pełny przebieg obliczeń służących do szyfrowania wiadomości, jak i do deszyfrowania wiadomości. Autorem programu jest Tomasz Hyzopski. Program został wykonany jako praca licencjacka.

Algorytmy grafowe

Program jest złożoną aplikacją, w której jest ilustrowane działanie wybranych algorytmów grafowych, takich jak: przeszukiwanie grafu (DFS i BFS), znajdowanie najkrótszych dróg (algorytmy Dijkstry, Bellmana-Forda i w sieci acyklicznej), znajdowania minimalnego drzewa rozpinającego (algorytmy Prima-Dijkstry, Kruskala, Solina), topologiczne sortowania. Ilustracji działania algorytmu towarzyszą zmiany w strukturach danych wykorzystywanych w algorytmie. Poszczególne kroki algorytmu są śledzone w programie, który jest opisem algorytmu w pseudo-języku programowania. Do demonstracji można posłużyć się jednym z grafów załączonych do programu, można także utworzyć swój graf, na przykład modyfikując dany graf. Autorem programu jest Krzysztof Piotrowski. Program został wykonany jako praca magisterska w 2003 roku.