Maszyny do liczenia

Najstarsze maszyny do liczenia

[w opracowaniu]

Suwaki logarytmiczne

Logarytm, suwak – nieco historii

Logarytm jest jednym z tych pojęć, które na dobre znalazło swoją pozycję w matematyce, a zwłaszcza w informatyce, chociaż obecnie już w niewielkim stopniu jest wykorzystywane w swym pierwotnym przeznaczeniu, czyli do szybkiego obliczania iloczynów i ilorazów liczb, zwłaszcza dużych. Traktuje o tym artykuł Między przeszłością a przyszłością informatyki

Suwaki zegarkowe

W tych „suwakach” skale są opisane na tarczy zegarowej, często po obu stronach. W suwakach zegarowych skale są opisane na współśrodkowych okręgach, a zgranie skal odbywa się za pomocą pokręteł. Często suwaki tego typu mają skale naniesione na obu stronach urządzenia.

Suwaki cylindryczne

Skale w tych suwakach są umieszczone na cylindrach, będących walcami o niewielkiej średnicy. Suwaki o skalach umieszczonych na walcach o niewielkiej średnicy. Najpopularniejszym suwakiem w tej grupie jest Otis King.

Otis King to jeden z suwaków, w którym skale zostały umieszczone na walcu (cylindrze), dzięki czemu długość skali wynosi ok. 1.5 metra. Suwakom Otis King jest poświęcona strona, przejdź …

Suwaki walcowe

W tych suwakach skale są naniesione na walcach o dość dużej średnicy. Dzięki naniesieniu skali na walec o dość dużej średnicy, można nawinąć dość długie skale i wykonywać obliczenia ze zwiększoną dokładnością.  Najbardziej znane suwaki walcowe zostały opatentowane pod koniec XIX wieku przez George’a Fullera, profesora inżynierii w Queen’s College w Belfaście. Wytwarzała je firma W. F. Stanley & Co. Ltd., New Eltham, London, S.E.9. W suwaku Fullera jest nawinięta na walcu skala o długości ponad 12,5 metra.

Sumatory

[w opracowaniu]