Blog

Programowanie jest fajne!

Akademia Programowania pokazała, że może to robić każdy.

Ponad 2000 uczniów przeszkolonych w ramach Akademii Programowania, 3000 uczestników stacjonarnych warsztatów Godziny Kodowania i 6500 odbiorców szkoleń internetowych – to tylko niektóre z liczb obrazujących skalę dwóch projektów zachęcających młodzież do nauki programowania, prowadzonych równolegle przez Stowarzyszenie Talent oraz firmę Microsoft.

O bilansie obu inicjatyw oraz roli programowania w procesie edukacji szkolnej podczas konferencji „Programowanie kompetencją przyszłości” dyskutowali w czwartek przedstawiciele środowisk rządowych, nauki, trzeciego sektora i biznesu.

– Według amerykańskich analiz do 2022 roku najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku będą osoby z umiejętnościami inżynieryjno-informatycznymi. Również na polskim podwórku sektor ICT ma coraz większe znaczenie – już dziś zapewnia on ponad 3% PKB, czyli tyle samo co rolnictwo i więcej niż górnictwo. Te oraz wiele innych danych potwierdzają wyraźnie, że nasza przyszłość jest nierozerwalnie związana z kompetencjami cyfrowymi – powiedział Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji i pełnomocnik ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji, inaugurując spotkanie w siedzibie Microsoft.

Podczas konferencji „Programowanie kompetencją przyszłości” odbyła się dyskusja, w której swoją perspektywę m.in. na rozwój umiejętności tworzenia algorytmów zaprezentowali przedstawiciele administracji publicznej, nauki, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

– Z początkiem grudnia Komisja Europejska zaakceptowała nasz program operacyjny „Cyfrowa Polska”, którego jednym z filarów jest cyfrowa aktywizacja społeczeństwa. Chcemy nie tylko rozwijać e-umiejętności Polaków, ale także nauczyć ich myślenia pozwalającego na praktycznym wykorzystaniu tych kompetencji – mówi Tomasz Napiórkowski, naczelnik Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. – Chcemy wykorzystać ogromny potencjał organizacji pozarządowych, aktywnie działających na polu rozwijania kompetencji cyfrowych. Liczymy, że inicjatywy takie jak Akademia Programowania pozwolą w przyszłości na jeszcze lepsze wykorzystanie dostępnych na te cele środków finansowych – dodaje Napiórkowski.

Projekt Akademia Programowania to przedsięwzięcie, którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród młodzieży oraz merytoryczne i technologiczne wsparcie kadry nauczającej programowania. Przy zaangażowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udało się przeszkolić 40 nauczycieli, utworzyć 32 Strefy Programowania w 32 szkołach, a przede wszystkim zachęcić do kodowania ponad 2000 uczniów, na różnym poziomie zaawansowania.

W ramach projektu powstał czteroodcinkowy film z udziałem przedstawicieli ze świata nauki i biznesu, promujący naukę programowania wśród młodzieży. Premiera produkcji miała miejsce na konferencji. Materiał jest już dostępny w Internecie i będzie szeroko promowany przede wszystkim wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli oraz rodziców.

– Akademia Programowania to nie pierwszy projekt, w ramach którego zarażamy młodzież pasją do programowania. Doświadczenie zdobyte dzięki zrealizowanym już inicjatywom „Programowanie na start!” czy „Talent, technologia, tolerancja” pozwala nam na coraz skuteczniejsze docieranie do młodych ludzi zainteresowanych językiem algorytmów – powiedział Ryszard Szubartowski, prezes Stowarzyszenia Talent. – W początkowej fazie Akademii Programowania założyliśmy sobie przeszkolenie 320 uczniów – ku naszemu zaskoczeniu do projektu przystąpiło aż 2000 młodych osób. To m.in. zasługa nauczycieli, którzy zauważają potrzebę zaznajamiania młodzieży z podstawami programowania – dodaje Szubartowski.

Zainteresowanie uczniów tematyką kodowania potwierdzają również wyniki akcji prowadzonej równolegle przez firmę Microsoft – Godziny Kodowania. Do globalnej inicjatywy, w której bierze udział młodzież z ponad 180 krajów, w tym roku dołączyła również Polska. Tylko przez dwa dni w stacjonarnych szkoleniach z programowania wzięło udział 3000 uczniów, zaś 6500 uczestniczyło w warsztatach online.

– Młodzi ludzie zmagają się obecnie z poważnymi trudnościami w wejściu na rynek pracy. Nie jest to problem lokalny, ale globalna tendencja – według wyliczeń Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2013 bez pracy pozostawało 75,4 mln młodych osób. Z drugiej strony sektor ICT wciąż cierpi na brak wykwalifikowanych pracowników. Angażując się w Godzinę Kodowania, chcemy pokazać młodzieży, że informatyka, a w szczególności programowanie, może być naprawdę łatwe, a co najważniejsze umożliwia zdobycie kompetencji, które będą wymagane w przyszłej pracy. W 2023 roku 77% stanowisk na rynku pracy będzie wymagało sprawnego posługiwania się nowymi technologiami. To wzrost o ponad połowę w stosunku do obecnego zapotrzebowania – powiedział Rafał Albin, dyrektor działu nowych technologii w polskim oddziale Microsoft.

Jak pokazują badania U.S. Department of Labor z 2013 r., 65% osób obecnie studiujących zostanie zatrudnionych na stanowiskach jeszcze nieistniejących. Z kolei 61% prezesów firm wierzy, że wydatki spółek na technologię będą się zwiększać, a większość inwestorów przewiduje wzrost inwestycji w IT dla biznesu (73% badanych), dla konsumenta (58%) i opieki zdrowotnej (57%)*.

* Badania na grupie 300 CEO, National Venture Capital Association i Dow Jones, grudzień 2013.