Miesiąc: luty 2016

Matematyka, jakiej potrzebuje informatyka w szkole.

Wykłady na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016 W obserwowanej ewolucji systemów edukacji można dostrzec, iż podstawowe kształcenie w zakresie 3R (czytania, pisania i rachowania) jest obecnie poszerzane o kształcenie w zakresie myślenia komputacyjnego,obejmującego rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem metod, które mają swoje źródło w informatyce, takich jak:…