Blog

Filary wdrażania informatyki

Reforma kształcenia informatycznego dociera w tym roku szkolnym do szkół ponadpodstawowych. Jest to więc okazją, by w trakcie jej realizacji spojrzeć, jak jest wdrażana, czy przestrzegane są jej główne założenia zapisane w podstawie programowej. W artykule „Informatyka – fundamenty wdrażania” zamieszczonym materiałach konferencji „Informatyka w Edykacji – IwE 2019” (https://iwe.mat.umk.pl/node/31) szczegółowo omawiam sześć kwestii zawartych i wynikajacych z podstaw programowych informatyki, które są fundamentalne dla powodzenia zmian w kształceniu informatycznym.

Należą do nich: kolejność celów ogólnych, spiralność kształcenia, myślenie komputacyjne, programowanie, informatyka w swoich zastosowaniach, metoda projektów. Ten artykuł jest adresowany zarówno do nauczycieli informatyki, jak i do tych wszystkich, którzy oferują nauczycielom wsparcie w realizacji podstawy programowej, np. do wydawców podręczników i organizatorów szkoleń.