Blog

Wystawa „Machinae Calculatoriae – przyrządy wspomagające obliczenia”

Celem wystawy będzie przybliżenie szerokim rzeszom widzów historycznych przyrządów używanych do prowadzenia obliczeń arytmetycznych na przestrzeni dziejów. Narracja na wystawie zostanie poprowadzona wokół kilku typów przyrządów kalkulacyjnych: abaku i liczydła, kostek Napiera oraz ich odmian i modyfikacji, suwaka logarytmicznego, prostych mechanicznych sumatorów oraz bardziej zaawansowanych mechanicznych arytmometrów. Na wystawie zaprezentowane zostaną najstarsze konstrukcje lub ich repliki, a także unikatowe konstrukcje lub ich repliki pochodzące z kolekcji Muzeum UJ, innych muzeów oraz zbiorów prywatnych, m.in. profesora Macieja M. Sysły.

Wystawę wzbogacą także inne obiekty przedstawiające wizerunki przyrządów liczących – druki, grafiki i obrazy. Ważnym elementem wystawy będą interaktywne modele przyrządów, dzięki którym widzowie będą mogli spróbować samodzielnie przeprowadzić obliczenia i poznać zasady ich działania. Na wystawę zostaną także przygotowane plansze informacyjne prezentujące ewolucję przyrządów.

Wernisaż wystawy odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 16:00. Czynna do 15 listopada od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia Muzeum, wstęp wolny. Wystawa została zorganizowana z okazji Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM (3-7 września 2019, Kraków)

O wystawie na stronie PTM https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/wystawa-maszyny.php