Blog

Godzina Kodowania 2019

Jak co roku, już od 10 lat, na początku grudnia jest obchodzony Tydzień Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week – CSEdWeek. W tym roku przypada na dni 9-15 grudnia 2019. Najpopularniejszą inicjatywą w ramach CSEdWeek jest Godzina Kodowania, której hasłem od lat jest:

Każdy uczeń powinien mieć możliwość nauki informatyki

Zapraszamy więc do krótkich informacji o ofercie tej inicjatywy:

Nowości – krótkie informacje o inicjatywie i zaproszenie na Potańcówkę

Dołącz do nas – informacja, jak zarejestrować całą klasę; bez tego też można korzystać;

Pierwsze godziny – oferta godzinnych łamigłówek – od tego proponujemy zacząć,

Kursy – cztery kursy, będące stopniowym wprowadzeniem do informatyki od najmłodszych lat

Roboty – łamigłówki i aktywności z robotami (tylko w języku angielskim)

Z wyjątkiem Robotów, wszystkie strony i aktywności na komputerach w Polsce otwierają się w języku polskim. To mój społeczny wkład do tej szalenie popularnej inicjatywy w Polsce, jak i na całym świecie.


Tłumaczenie i koordynowanie inicjatywy GK w Polsce: 
Maciej M.Sysło, WWSI, Warszawa