Blog

Zasoby do zajęć informatycznych

Otwarte Zasoby Edukacyjne Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (WWSI). Tworzone od roku 2007, to bogaty zbiór kursów i materiałów dydaktycznych związanych w dużym stopniu z informatyką, autorstwa wykładowców polskich uczelni oraz nauczycieli. Dzisiaj mogą być niezmiernie przydatne w nauce i pracy na odległość.

Zasoby platformy IT-Szkoła, w większości zostały opracowane w ramach projektu Informatyka+, finansowanego przez MEN w latach 2009-2012.

W zakładce kursy znajduje się ok. 150 kursów z zakresu różnych dziedzin IT: algorytmika i programowanie, bazy danych, sieci, multimedia, grafika, projektowanie stron, bezpieczeństwo w sieci, technologie internetowe; polecamy zwłaszcza kursy w dziale Algorytmika i programowanie. Oferowane są również kursy dotyczące matematyki, fizyki, biologii, chemii oraz prawa w Internecie. Na kurs składają się (nie zawsze wszystkie z tych elementów): program kursu, wideo, prezentacja, zeszyt ze szczegółowym opisem zawartości kursu oraz test. Kursy na tej platformie mogą stanowić uzupełnienie i rozszerzenie tradycyjnie prowadzonych lekcji w szkole i zajęć w uczelni, jak również być przydatne w kształceniu i samokształceniu na odległość.

W dziale Tendencje w rozwoju informatyki polecamy zwłaszcza filmy z wykładów, zachęcających do głębszego zainteresowania się informatyką https://it-szkola.edu.pl/kkurs,kurs,39, oraz o Przeszłości i przyszłości informatyki https://it-szkola.edu.pl/kkurs,kurs,74.

Materiały na tej platformie powstawały w latach 2008-2019 w ramach projektów prowadzonych w WWSI we współpracy z instytutem NASK.

Polska Wszechnica Informatyczna, to portal z zasobami, tworzonymi w latach 2007-2008 z myślą o uczniach i nauczycielach, studentach, absolwentach uczelni i wykładowcach. Na portalu udostępniono blisko 100 wykładów wideo z obszaru informatyki, prowadzonych przez nauczycieli akademickich z czołowych uczelni w kraju. Dla uczniów interesujące mogą być wykłady poświęcone różnym aspektom algorytmiki i programowania oraz historii komputerów i informatyki.

Jeden z wykładów http://pwi.edu.pl/wyklad,wideo-Maciej-Syslo-przygotowanie-do-egzaminu-maturalnego-z-informatyki jest poświęcony radom, jak przygotować się do egzaminu maturalnego z informatyki.

Na tej platformie http://wlf-info-platforma.wwsi.edu.pl/ znajdują się materiały dydaktyczne utworzone w ramach projektów Wirtualne Laboratoria Fizyczne oraz Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata. Powstawały one w latach 2013-2015. Każdy z modułów jest propozycją zajęć na wybrany temat z przedmiotów: informatyka, fizyka, matematyka, biologia i chemia. W skład modułu wchodzą: scenariusz zajęć, filmy edukacyjne (animacje i wideo z wykładu), prezentacje, testy (zadania) i inne dodatkowe materiały dla uczniów i nauczycieli.