Blog

„Informatyka w Edukacji”

VII edycja konferencji „Informatyka w Edukacji” koncentruje się kwestach związanych ze zdalnym kształceniem. Lockdown był  dla edukacji ogromnym wyzwaniem i swoistym eksperymentem, do którego nie wszyscy byli przygotowani. Postawił przed nauczycielami i szefami placówek wyzwania organizacyjne, techniczne i metodyczne. Prelegenci konferencji opowiedzą, jak można wyjść zwycięsko z tej próby – dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi i strategii.

Wykłady, referaty i warsztaty tegorocznej edycji zostały przypisane do 5 grup tematycznych. Pierwszy z bloków dotyczy nauczania przedmiotów ogólnych w trybie zdalnym. Zaprezentowane zostaną m.in. systemy zarządzania nauczaniem – LMS (learning management systems) oraz rozmaite aplikacje wykorzystywane przez nauczycieli.

Kwestie techniczne to jednak nie wszystko. Nauczyciel stoi przed ważnym zadaniem, jakim jest nie tylko przekazanie wiedzy i umiejętności zgodnych z obowiązującą podstawą programową, ale także zdalne budowanie relacji i więzi z uczniem – mówi Marzena Dobosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na sposób nauczania i atmosferę w czasie lekcji zwraca uwagę także prof. Włodzisław Duch, który przedstawi doniesienia neuronauki na temat warunków skutecznego kształcenia.

Druga grupa wystąpień skupi się na wyzwaniach organizacyjnych, przed którymi stanęli nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i uczniowie w dobie pandemii. Studia przypadków pozwolą dowiedzieć się, jak zamieniła się zarówno organizacja zajęć szkolnych, jak i dodatkowych inicjatyw edukacyjnych – np. konkursów.

Od lat bardzo ważnym tematem konferencji jest nauczanie informatyki oraz wspomaganie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych w tym kierunkuOpieką nad talentami informatycznymi zajmują się profesorowie – Jan Madey, Krzysztof Diks, Wojciech Cellary i Maciej Sysło. Jak twierdzą jednak – równie ważna jest powszechna edukacja informatyczna na wyższym poziomie. Nie da się zapewnić ludziom zawodowych, osobistych i społecznych korzyści wynikających z cyfryzacji bez odpowiedniego poziomu kompetencji cyfrowych szeroko upowszechnionych w społeczeństwie – mówi prof. Wojciech Cellary.

Ze względu na szczególne znaczenie kompetencji informatycznych, organizatorzy konferencji sporo miejsca poświęcają metodyce nauczania informatyki oraz przydatnym narzędziom. Przedstawione zostaną m.in. platformy wspomagające realizację podstawy programowej z informatyki – np. przygotowany przez PTI system exeBOOK.pl oraz narzędzia do nauki programowania.

Inne przedmioty – poza informatyką – też nie musza kojarzyć się wyłącznie z książką i tablicą. Uczestnicy konferencji poznają sposób korzystania i tworzenia e-materiałów dydaktycznych, które mogą być wykorzystywane zarówno w nauczaniu zdalnym, jak i w klasie. Z pewnością łatwiej przyswoić rozmaite zagadnienia spacerując po wirtualnych muzeach, śledząc opowieści cyfrowe lub korzystając z interaktywnych notatników. O metodyce współczesnego nauczania szerzej opowie organizatorka konferencji – Anna Beata Kwiatkowska, prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI.

Ostatni z bloków tematycznych dotyczy wizji nowej szkoły, dostosowanej do kolejnych etapów rewolucji cyfrowej i zmieniającego się rynku pracy. Jak mówią organizatorzy: Nie unikniemy dyskusji o transformacji szkoły  potrzebna jest możliwość przedstawiania wizji zmian na szerokim forum specjalistów, którym niewątpliwie od siedemnastu lat są uczestnicy konferencji „Informatyka w Edukacji”. 

Wysoką renomę wydarzenia potwierdza corocznie uzyskiwany patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorzy w każdej edycji współpracują także z firmami. W tym roku w konferencje zaangażowały się takie marki jak: Akces edukacja, CISCO, Learnetic, Liga Niezwykłych Umysłów, Microsoft, Nowa Era, testportal.

Współorganizatorem konferencji – obok Polskiego Towarzystwa Informatycznego – jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przygotowanie wydarzenia wspomaga także Polskie Biuro ECDL.

Zapraszamy do udziału w obradach i bezpłatnej rejestracji przez stronę konferencji: https://iwe.mat.umk.pl/iwe20. Transmisja będzie prowadzona przez system CISCO Webex.

(źródło: PORTAL PTI, Opublikował(a)Paulina Giersz -18 września 2020)