Blog

Chcemy pomóc nauczycielom – na odległość i z bliska.

Zamieszczam tutaj nagranie wykładu z Konferencji KASSK i Mrozy w Warszawie 2021, w którym komentuję przemyślenia z artykuł zamieszczonego tutaj wcześniej „Chcemy pomóc nauczycielom – na odległość i z bliska

W artykule proponujemy głównie metody pracy oparte na odwróconej klasie i metodzie projektu. W wykładzie zaś dodatkowo uzasadniamy takie podejście metodami kształcenia informatycznego, opartymi na konstruktywizmie i konstrukcjoniźmie.

Konferencje KASSK i Mrozy w Warszawie 2021 „Nasz cyfrowy ślad. Społeczeństwo i edukacja