Dzień: 2009-09-27

Uniwersytet Dziecięcy

” …Uniwersytet w Tybindze, w semestrze letnim 2002 roku, był wypełniony dziećmi. W każdy wtorek przychodziły tłumnie do najważniejszego budynku  – do Nowej Auli. Wbiegały po szerokich schodach, pokazywały legitymacje studenckie, otrzymywały pieczątkę i  z niekłamaną  gorliwością wypełniały aulę po brzegi…” Taki był początek idei uniwersytetów dziecięcych  – dwóch dziennikarzy…