Blog

Cywilizacyjne wyzwania informatyki

W dniu 9 marca 2016 roku odbyła się konferencja naukowa  Cywilizacyjne wyzwania informatyki zorganizowana została przez Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Wydziałem Edukacji Miasta Gorzów Wielkopolski i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencji patronowała  JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska oraz Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa.

Konferencja wpisuje się w zapowiedzi Minister Edukacji Narodowej dotyczące ważnych zmian dla szkół i uczniów, a będą nimi nauka programowania i szerokopasmowy Internet dla szkół. Zostanie rozszerzona podstawa programowa kształcenia informatycznego na każdym etapie edukacyjnym. Celem konferencji było przygotowanie szkół, jak i uczelni i środowisk wspomagających edukację szkolną do czekających je zadań.

W konferencji wziął udział członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej prof. dr hab. Maciej M. Sysło. Podczas obrad konferencji przedstawiono propozycje Rady – Profesor Maciej M. Sysło Programowanie od najmłodszych lat na drodze do kompetencji informatycznych, omówiono różne aspekty programowania – Profesor Jakub Swacha Skuteczne nauczanie programowania: przeszkody i jak sobie z nimi radzići jego zastosowań – Profesor Wojciech Kacalak Znaczenie programowania w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych, zwracano  uwagę na przygotowanie nauczycieli i już obecne dobre praktyki Doktor Anna Barcz Nowe technologie – nowe wyzwaniaWydział Informatyki: inspirujemy i wspomagamy, wskazano na zalety szerokopasmowego Internetu – Doktor Krzysztof Kurowski Korzyści z szerokopasmowego Internetu w szkole.

W drugiej część konferencji Profesor Maciej M. Sysło przedstawił Mapę drogową dotycząca  wdrożenia propozycji zmian w kształceniu informatycznym, przedstawionej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji, która była podstawą do dyskusji z nauczycielami, dyrektorami szkół i osobami reprezentującymi ośrodki decyzyjne, wyjaśniano wątpliwości i wskazywano sposoby realizacji przyszłych zadań.

Materiały konferencyjne i prezentacje wystąpień dostępne są na stronie www.konferencja-cwi.pwsz.pl.