Blog

„Machinae Calculatoriae”

Dnia 2 września 2019 roku na Dziedzińcu Collegium Maius odbył się wernisaż wystawy „Machinae Calculatoriae”. Wystawę otworzył dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch, także pomysłodawca wstawy prof. Maciej Sysło (Uniwersytet Wrocławski) i kurator ekspozycji mgr Marcin Banaś.