Blog

Chcemy pomóc nauczycielom – na odległość i z bliska.

Zamieszczam tutaj nagranie wykładu z Konferencji KASSK i Mrozy w Warszawie 2021, w którym komentuję przemyślenia z artykuł zamieszczonego tutaj wcześniej [http://mmsyslo.pl/2020/07/14/jak-przyciagnac-ucznia-na-odleglosc/].

Chcemy pomóc nauczycielom – na odległość i z bliska

W artykule proponujemy głównie metody pracy oparte na odwróconej klasie i metodzie projektu. W wykładzie zaś dodatkowo uzasadniamy takie podejście metodami kształcenia informatycznego, opartymi na konstruktywizmie i konstrukcjoniźmie.

Konferencje KASSK i Mrozy w Warszawie 2021

https://20.kassk.pl/

„Nasz cyfrowy ślad. Społeczeństwo i edukacja”.

Konferencja jak zwykle przeznaczona jest dla nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych, zainteresowanych nowoczesną, wysokiej jakości edukacją, dla tych którzy pragną się rozwijać i poszukiwać nowych, skutecznych metod kształcenia.