Blog

Wyzwania kształcenia informatycznego

Potęga informatyki

Zamieszczam tutaj nagranie z wykładu na konferencji Potęga informatyki, zorganizowanej 14.09.2021 w OEIiZK w Warszawie. Jest to krótka prezentacja wyzwań, przed jakimi staje kształcenie informatyczne.

Wyzwania kształcenia informatycznego

W tym krótkim wykładzie skupiłem uwagę na wyzwaniach, jakie stoją przed kształceniem informatycznym, czyli wydzielonymi zajęciach z informatyki. Na początku przytaczam wyzwania formułowane przez międzynarodowe gremium przy Federacji IFIP, a następnie przedstawiam naszą sytuację. Główną uwagę skupiam na fundamentach wdrażania naszej podstawy programowej przedmiotu informatyka, czyli wydzielonych, obowiązkowych zajęć, którymi są objęci uczniowie od pierwszej po ostatnią klasę w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Te fundamenty bazują na konstruktywistycznym podejściu do kształcenia, odnoszącym się nie tylko do informatyki.

W nagraniu powtarzam wiele tych samych argumentów z innych wystąpień, by Państwa przekonać do właściwego odbioru i wdrażania podstawy w pracy z uczniami.