Blog

E-podręczniki, again

W wystąpieniu Czy koniec ery podręczników? na IX Konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” (22.11.2012, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) został zaprezentowany e-podręcznik do informatyki, który ponad 10 lat temu został opracowany przez zespół kierowany przez autora, wydany przez WSiP i do dzisiaj jest używany w szkołach. Przedstawiona też była wersja demonstracyjna innego podręcznika, który został opisany w pracy e-podręcznik – nowa stara koncepcja z 2004 roku, będącej pierwszą w języku polskim publikacja na temat e-podręczników.

Zasadniczą część pracy „Czy koniec ery podręczników” stanowi propozycja wirtualnego środowiska kształcenia, które miałoby zastąpić tradycyjny podręcznik. Ta propozycja wychodzi od rozważań nad tym, jak dzisiaj uczy się i funkcjonuje uczeń oraz uwzględnia najnowsze rozwiązania technologiczne i w technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Bardziej szczegółowe rozważania są prowadzone w pracy Wirtualne środowiska.