Blog

Jak przyciągnąć ucznia … na odległość.

Warunki zarazy spowodowały, że z dnia na dzień szkoła wyniosła się ze szkoły. Co w tej sytuacji stało się z systemem klasowo-lekcyjnym, ugruntowaną formą działania jednej i drugiej szkoły – pozostał niemal nietknięty!

A jaki los spotkał uczniów – zostali jeszcze bardziej wtopieni w ten system! W artykule poniżej przedstawiamy dwie propozycje metod nauczania – odwróconego kształcenia i metody projektów wraz z ich realizacją w wirtualnym środowisku – które mogą pomóc wyrwać się z tego systemu wszystkim: szkołom, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom, w rezultacie przyciągając uczniów, by się uczyli.

To są propozycje nie tylko na czas zarazy, ale także na co dzień.